DM Presse og annoncering

LYD- OG BILLEDRETTIGHEDER ved DM 2021 for islandske heste

I følge Dansk Islandshesteforenings vedtægter §14 er foreningen indehaver af eller forbeholder sig alle kommercielle lyd- og billedrettigheder til Dansk Islandshesteforenings arrangementer, herunder arrangementer som afvikles efter bemyndigelse fra Dansk Islandshesteforening.

Afvikles et arrangement af Dansk Islandshesteforening efter en anden organisations regler forbeholder Dansk Islandshesteforening sig disse rettigheder i det omfang, disse ikke gøres gældende af denne anden organisation. Denne anden organisation anses for at have frasagt sig disse rettigheder til fordel for Dansk Islandshesteforening, såfremt rettighederne ikke er gjort gældende over for Dansk Islandshesteforening senest samtidig med, at arrangementet er tildelt Dansk Islandshesteforening.

Presseakkreditering
Der kan søges om presseakkreditering ved henvendelse til kommunikationsmedarbejder i Dansk Islandshesteforening
Kristina Christensen på kristina@islandshest.dk

Presse / PR
Kontakt Kommunikationsmedarbejder i Dansk Islandshesteforening, Kristina Christensen
Tlf:4167 2004

Annoncering og stande